8.8.15

Match results Sat 8th August

Round 17 games:
U6 v Wenty Waratah White
U7 - Loss 4-0 v Greystanes White
U8 v  Wenty Waratah White
U9 - Won 3-2 v Wenty Waratah White
U10 - Won 4-1 v Greystanes White
U21 div 1 - Won 5-1 v Greystanes White
AAM div 5 - Loss 4-1 v Greystanes
AAM div 7 - Draw 2-2 v Kellyville
AAM div 9 - Loss 2-0 v St Michaels
AAM div 10 - Loss 2-1 v Wenty Waratah
AAM div 11 - Won 2-1 v Pendle Hill
O35 div 6 - Won 1-0 v St Michaels
O45 div 2 - Won 2-1 v Parramatta City

No comments: